Cây Bàng Phan Thiết Restaurant

Wellcome

Cây Bàng

Cây Bàng được thành lập vào tháng 05 năm 1993, trong 2 năm đầu nhà hàng chưa có tên, đối tượng khách chủ yếu là khách địa phương. 

Cây Bàng Phan Thiết

Địa chỉ:02 - 04 Nguyễn Đình Chiểu - P. Hàm Tiến - Tp. Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại:0252.3847009 - 0913.173.953 - 0919.496.386

Fax:0252.3847623

Email:caybangphanthiet@gmail.com

Liên Hệ Facebook
Gọi điện ngay: 091 949 6386
Liên Hệ Facebook
Gọi điện ngay